Dialogai

,,DIALOGŲ‘‘ LOJALUMŲ PROGRAMA

Dar daugiau maisto ir pokalbių „Dialoguose“ 🖤 

◾Pietaujantiems -5%

◾Šeštadieniais -20%

◾Visu kitu metu -10%

Registruokis info@reandca.lt

Visos taisyklės:

MAISTO AIKŠTĖS „DIALOGAI“ LOJALUMO PROGRAMOS TAISYKLĖS

 

 1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
 • Anketa – Jūsų registracijos anketa, pildoma dalyvaujant DIALOGAI lojalumo programoje suvedant registracijos duomenis per specialiai tam skirtą interneto puslapį.
 • Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti Jus, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas. Kliento, kuris jau dalyvauja Lojalumo programoje, asmens duomenys tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Bendrovė –ReAndCa, UAB, buveinės adresas: Sakalų g.6, LT-08124 Vilnius, juridinio asmens kodas 305767061.
 • DIALOGAI kortelė arba Kortelė, tai lojalumo skaitmeninė kortelė, išduodama šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
 • DIALOGAI kortelės partneris arba Partneris – su Bendrove sudarytos bendradarbiavimo sutarties pagrindu prie Lojalumo programos prisijungęs prekių ir (ar) paslaugų tiekėjas, su kuriuo Bendrovė kartu teikia akcijas, nuolaidas ar kitus privalumus.
 • Jūs – Klientas, kuris naudojasi Bendrovės paslaugomis ir dalyvauja Lojalumo programoje.
 • Lojalumo programa – Bendrovės vykdoma DIALOGAI kortelės lojalumo programa, pagal kurią Jūs galite gauti specialias nuolaidas ir (arba) kitus išskirtinius pasiūlymus Bendrovės paslaugų teikimo vietoje Konstitucijos per. 7a, Vilnius šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
 • Taisyklės – šios DIALOGAI Lojalumo programos taisyklės.
 • Paslaugų teikimo vieta – bet kuri UAB ReAndCa valdomos maisto aikštės DIALOGAI viešo maitinimo paslaugų teikimo vieta išskyrus Lojalumo programoje nedalyvaujančias vietas, kurios neturi informacinio Lojalumo programos informacinio pranešimo paslaugų teikimo vietoje.

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 • Šios Taisyklės nustato bendrąsias dalyvavimo Lojalumo programoje sąlygas. Santykiai, kurių neapima šios Taisyklės arba apima juos tik iš dalies, atskirai nereguliuojami arba reguliuojami teisės aktais.
 • Klientai, kurie dalyvauja DIALOGAI Lojalumo programoje, įgyja galimybę gauti specialias akcijas, nuolaidas, pasiūlymus ir kitus Lojalumo programos privalumus Lojalumo kortelių Partnerių paslaugų teikimo vietoje bei pasinaudoti Lojalumo programos Partnerių siūlomomis naudomis.
 • Sutikus su šiomis Taisyklėmis, Jūs įsipareigojate jų laikytis. Bendrovė neatsako už Klientą, jeigu jis iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
 • Lojalumo programoje gali dalyvauti fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 16 metų, ir dalyvauja iki to momento, kol savo narystę atšaukia arba tol, kol kliento Kortelė yra aktyvi arba iki Lojalumo programos pabaigos.

 

 1. DIALOGAI KORTELĖS AKTYVAVIMAS IR REGISTRACIJA

 

 • Norėdamas naudotis Lojalumo programos naudomis, Jūs turite tinkamai užregistruoti ir aktyvuoti Kortelę žemiau nurodyta tvarka.
 • Lojalumo programoje norintys dalyvauti asmenys turi užpildyti Lojalumo programos anketą. Prieigą prie skaitmeninės anketos galima rasti Partnerių prekybos vietose skanuojant QR kodą.
 • Užpildžius anketoje duomenis (vardas, pavardė ir el. pašto adresas) Kortelė bus aktyvuota ir dalyvis galės pradėti ja naudotis. Neužregistravus Kortelės, kaip numatyta šiose Taisyklėse, Kortelė nebus aktyvuojama ir neveiks. Duomenų kiekis anketoje gali bet kuriuo metu būti pakeistas Bendrovės.
 • Vykdant Kortelės aktyvaciją, pateikta informacija turi būti teisinga. Jei neužpildysite privalomų laukų, Kortelė negalės būti užregistruojama.
 • Bendrovė neatsako už neteisingą duomenų pateikimą.
 • Visiškai naudotis Lojalumo programos privalumais galėsite tik sėkmingai užregistravus Kortelę pagal aukščiau aprašytą tvarką.
 • Apsiperkant Lojalumo programos partnerių paslaugų vietoje nurodytoje aukščiau, Partnerio darbuotojai bet kada turi teisę paprašyti Jūsų pateikti Kortelę ir patvirtinantį Jūsų asmens tapatybę dokumentą su tikslu įsitikinti, kad esate tinkamo Lojalumo programai amžiaus.
 • Klientas gali turėti tik vieną jo vardu išduotą Kortelę, kuri yra asmeninė ir kuria gali naudotis tik tas asmuo, kuriam Kortelė yra išduota. Jūs privalote saugoti Kortelę ir jos duomenis. Jūs prisiimate visą atsakomybę, susijusią su netinkamu ar neteisėtu pasinaudojimu Kortele, jos duomenimis, įskaitant tuos atvejus, kai Jums išduota Kortele pasinaudoja tretieji asmenys.

 

 1. DIALOGAI KORTELĖS GALIOJIMAS

 

 • DIALOGAI Kortelė galioja iki tol, kol:
  • Jūs pateikiate mums prašymą nutraukti naudojimąsi Kortele;
  • Kortelė yra užblokuojama;
  • per 12 mėnesių iš eilės nei karto nepasinaudojate Kortele;
  • Bendrovė pakeičia šias Taisykles ir (ar) prašome pateikti tolimesniam Lojalumo programos vykdymui būtinus sutikimus, o Jūs tokių sutikimų mums neduodate, arba jeigu Jūs atšaukiate savo sutikimą su galiojančiomis Taisyklėmis, mes galime būti priversti užblokuoti Jūsų Kortelę;
  • Kortele Jūs naudojatės pažeisdamas šias Taisykles, pvz., neteisėtai naudojate ne Jums priklausančią Kortelę, kitaip bandote pakenkti Lojalumo programos stabilumui, saugumui, mūsų ar kitų Programos dalyvių interesams, Kortelė gali būti be papildomo perspėjimo blokuojama, o Jūsų dalyvavimas Lojalumo programoje yra negrįžtamai nutraukiamas;
  • Bendrovė nusprendžia nutraukti visą Lojalumo programą;
  • Bendrovei užblokavus Kortelę dėl nurodytų privalomų pateikti duomenų ir (arba) sutikimų nepateikimo arba nepilno pateikimo, įtariamo Kortelės suklastojimo, neteisėto naudojimo ar sukčiavimo atvejo;
 • Praradus Kortelę ar jos duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti Bendrovę elektroninio pašto adresu info@reandca.lt. Tuo atveju, jeigu nepranešite apie prarastą Kortelę, prisiimsite visą atsakomybę dėl galimų pasekmių.
 • Bendrovė Kortelės blokavimo veiksmus atlieka kaip įmanoma greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo blokuoti gavimo dienos.

 

 1. LOJALUMO PROGRAMOS NAUDOS IR NAUDOJIMO SĄLYGOS

 

 • Specialias nuolaidas ir (arba) kitus išskirtinius pasiūlymus šiose Taisyklėse nustatyta tvarka galėsite gauti apsiperkant Partnerių prekybos vietoje, bei pranešimu į Jūsų kortelės laikymo įrenginį (išmanųjį telefoną) pateikiant Kortelę darbuotojui. Partnerių prekybos vietoje, informaciniuose pranešimuose, Kortelėje ir reklamoje pateikiamos nuolaidos ir naudos nėra taikomos alkoholiniams gėrimams ir gėrimams. Nuolaidos ir naudos pas skirtingus Partnerius gali skirtis, tiksli informacija apie naudas ir nuolaidas pateikiama Partnerių prekybos vietoje.
 • Bendrovė, siekdama Lojalumo programą padaryti dar naudingesne, gali bendradarbiauti su kitais prekių ir (ar) paslaugų teikėjais arba sumažinti Partnerių kiekį paslaugų teikimo vietoje be išankstinio pranešimo.
 • Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti Jums Lojalumo programos naudas, įtarus, kad jas siekiama gauti apgaulės būdu.
 • Aktuali ir detali informacija apie DIALOGAI kortelę ir taikomas Lojalumo programos naudas, Partnerius yra teikiama elektroniniu paštu info@reandca.lt.
 • Lojalumo programos partnerių atskirai taikomos nuolaidos ir naudos nesumuojamos su Kortelės naudomis.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 • Bendrovė turi teisę bet kada iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles, sustabdyti ar nutraukti Lojalumo programą apie tai iš anksto asmeniškai Jums nepranešus.
X