TITULINIS

Parkingas

PC „EUROPA“ LANKYTOJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ STOVĖJIMO MOKESČIO KOMPENSAVIMO TAISYKLĖS

 

 1. PC „EUROPA“ nėra stovėjimo aikštelės, esančios Konstitucijos pr. 7B, Vilnius (Stovėjimo aikštelė), savininkas. Stovėjimo aikštelės savininkas keičia Stovėjimo aikštelės naudojimo ir apmokestinimo tvarką. PC „EUROPA“ klientai turi galimybę pretenduoti į savo transporto priemonių buvimo Stovėjimo aikštelėje mokesčio kompensavimą pagal šias PC „EUROPA“ lankytojų transporto priemonių mokesčio kompensavimo taisykles (Taisyklės).
 2. Taisyklės taikomos visiems PC „EUROPA“ klientams ir lankytojams (Klientai), kurie siekia įgyti teisę į kompensaciją už naudojimąsi Stovėjimo aikštele. 

 

KOMPENSAVIMO UŽ TRANSPORTO PRIEMONIŲ STOVĖJIMĄ TVARKA

 

 1. Automobilių statymas Stovėjimo aikštelėje yra mokamas. Stovėjimo aikštelės naudojimo tvarka ir taisyklės bei atsiskaitymo už transporto priemonių stovėjimą Stovėjimo aikštelėje tvarka yra tvirtinama Stovėjimo aikštelės savininko ir / ar kitų jo pasitelktų asmenų. Klientai, kurie naudojasi Stovėjimo aikštele, privalo vadovautis šiomis taisyklėmis. Klientai, iškilus klausimų dėl Stovėjimo aikštelės naudojimosi tvarkos ar veikimo sutrikimų, turi kreiptis į Stovėjimo aikštelės valdytoją ir / ar operatorių. PC „EUROPA“ už Stovėjimo aikštelės priežiūrą ir funkcionalumą neatsako.
 2. PC „EUROPA“ suteikia Klientams Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis įgyti teisę į mokesčio už naudojimąsi Stovėjimo aikštele kompensaciją (Kompensacija). 
 3. Kompensacija už stovėjimą Stovėjimo aikštelėje –2 (dvi) valandos per parą. Kompensacija Klientui nebus išmokama pinigais ir / ar suteikiama jokiais kitais būdais. Kompensacija yra suteikiama PC „EUROPA“ pasitelktiems paslaugos teikėjams pateikiant informaciją Stovėjimo aikštelės operatoriui ar kitam valdytojui apie kompensuojamą atitinkamos Kliento transporto priemonės stovėjimą Stovėjimo aikštelėje, sudarant galimybę išvykti be apmokėjimo, jei tenkinamos Taisyklėse nurodytos sąlygos.
 4. Klientas, bet kurioje PC „EUROPA“ veikiančioje parduotuvėje ir (ar) paslaugas teikiančioje įstaigoje įsigijęs prekių ir (ar) paslaugų už bet kokią sumą, įgyja teisę į 2 (dviejų) valandų transporto priemonės stovėjimo Kompensaciją tą pačią kalendorinę dieną, kai buvo įsigytos atitinkamos prekės ir (ar) paslaugos. Vienam Klientui, kompensacija suteikiama 1 (vieną) kartą į dieną. Įvažiavus antrą kartą, tą pačią dieną, kompensacija nebus suteikiama.
 5. Klientai, norintys pasinaudoti teise į Kompensaciją, PC „EUROPA“ pirmame aukšte „Gera Dovana“ salelėje atsakingajam asmeniui-darbuotojui, turi pateikti prekių ir (ar) paslaugų PC „EUROPA“  patvirtinantį čekį. UAB „Gera dovana“ yra PC „EUROPA“ pasitelktas paslaugos teikėjas. Įsitikinęs, kad Klientas turi teisę į transporto priemonės stovėjimo Kompensaciją bei nustatęs kompensuojamo stovėjimo laiko dydį, paslaugos teikėjo atsakingasis asmuo užfiksuos Stovėjimo aikštelės operatoriaus sistemoje Kliento transporto priemonės duomenis ir suteiks atitinkamos apimties Kompensaciją. Jeigu duomenys apie Kompensaciją negali būti suvedami ir / ar perduodami ar teisė į Kompensaciją negali būti Taisyklėse nustatyta tvarka įgyvendinama dėl kitų nuo PC „EUROPA“ nepriklausančių aplinkybių, kompensacija nesuteikiama. Klientas turi kreiptis į atsakingąjį asmenį – paslaugos teikėją, Stovėjimo aikštelės savininką, valdytoją ir / ar operatorių, PC „EUROPA“ nėra atsakinga už atitinkamos teisės į Kompensaciją faktinį įgyvendinimą.

Teisė į Kompensaciją gali būti įgyvendinama kreipiantis į atsakingąjį asmenį/darbuotoją:

pirmadieniais–šeštadieniais nuo 9 iki 21 val.

sekmadieniais nuo 9 iki 20 val. 

 

 1. Klientai, norintys pasinaudoti teise į Kompensaciją, po apsipirkimo/paslaugos pasinaudojimo turi kreiptis į prekių ar paslaugų apsipirkimo vietos kasos darbuotoją. Teisė į kompensaciją gali būti įgyvendinama kreipiantis į atsakingą asmenį/darbuotoją apsipirkimo metu šiose parduotuvė ar/ ir šiose paslaugų vietose:

 

 • „Atlantic“
 • „D’oro Boutique“
 • „Hobbyshop“
 • „PI-pilates“
 • „Avitela“
 • „Drogas“
 • „House of Samsonite“
 • „Rudnė“
 • „Barzdaskučiai“
 • „E-shaped“
 • „Michael Kors“
 • „Seva The Gentleman“
 • „Beauty Nail Express“
 • „Figaro“
 • „Miyako“
 • „Simitri“
 • „Benu“ vaistinė
 • „Gera dovana“
 • „Odore d’amore“
 • „Suitsupply“
 • „Clean Green“
 • „Given“
 • „Optometrijos centras“
 • „Textale“
 • „Codekus“
 • „Happeak“
 • „Pet city“
 • „Tomas Gold“
 • „Cronus“
 • „Hiatus“
 • „Pinko“
 

 

Atsakingasis asmuo/darbuotojas užfiksuos Stovėjimo aikštelės operatoriaus sistemoje Kliento transporto priemonės duomenis ir suteiks atitinkamos apimties Kompensaciją. Jeigu duomenys apie Kompensaciją negali būti suvedami ir / ar perduodami ar teisė į Kompensaciją negali būti Taisyklėse nustatyta tvarka įgyvendinama dėl kitų nuo PC „EUROPA“ nepriklausančių aplinkybių, kompensacija nesuteikiama. Klientas turi kreiptis į atsakingąjį asmenį – paslaugos teikėją, Stovėjimo aikštelės savininką, valdytoją ir / ar operatorių, PC „EUROPA“ nėra atsakinga už atitinkamos teisės į Kompensaciją faktinį įgyvendinimą.

Teisė į Kompensaciją gali būti įgyvendinama kreipiantis į atsakingąjį asmenį/darbuotoją:

pirmadieniais–šeštadieniais nuo 10 iki 20 val.

sekmadieniais nuo 10 iki 19 val. 

 

 1. Klientai, turintys galiojančią sporto klubo „Lemon Gym‘‘ narystę, automobilį gali parkuoti nemokamai 2 valandas. Norėdami išvažiuoti iš stovėjimo aikštelės turi susivesti savo valstybinį automobilio numerį planšetiniame kompiuteryje, kuris yra įrengtas ,„Lemon Gym“ sporto klubo viduje, tempimo zonoje.
 2. Kitu metu Kompensacija už stovėjimą nebus suteikiama. Klientui teise į Kompensaciją nepasinaudojus tą pačią dieną Taisyklėse numatytais laikais, šios teisės Klientas netenka. 
 3. Kompensacija už stovėjimą nebus suteikiama visų prekybos centre esančių parduotuvių, restoranų/kavinių ir paslaugų darbuotojams.
 4. Kompensacija netaikoma įsigyjant tabako gaminius ir / ar alkoholinius gėrimus ir / ar loterijos bilietus ir/ar gryninant pinigus iš bankomato.

 

 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

 1. Klientams suteikdami Kompensaciją (kaip tai nurodyta Taisyklių I skyriuje) PC „EUROPA“ ar jos pasitelkti asmenys tvarko jų asmens duomenis, tokius kaip Klientams priklausančių transporto priemonių valstybinius numerius, informaciją apie Kliento transporto priemonės stovėjimą Stovėjimo aikštelėje ir pan. 
 2. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – išlaidų už Klientų naudojimosi Stovėjimo aikštele kompensavimas, o asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – būtinybė atlikti veiksmus iki sutarties sudarymo, sudaryti sutartį bei vykdyti savo įsipareigojimus pagal sutartį (BDAR 6 straipsnio 1(b) punktas). Taisyklių 11 punkte nurodytų asmens duomenų PC „EUROPA“ nesaugo. 
 3. Daugiau informacijos apie PC „EUROPA“ vykdomą asmens duomenų tvarkymą, Klientų, kaip duomenų subjektų, teises ir pan. – PC „EUROPA“ privatumo politikoje, kurią galite rasti adresu https://pceuropa.lt/privatumo-politika/.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. PC „EUROPA“ turi teisę keisti Taisyklių nuostatas ar panaikinti vienašališkai, iš anksto apie pasikeitimus neinformavusi Klientų.
 2. Taisyklės galioja nuo 2023-05-02 iki jų pakeitimo ar panaikinimo dienos.
 3. Tuo atveju, jeigu PC „EUROPA“ Klientui kyla su Taisyklių aiškinimu arba taikymu susijusių klausimų, jis gali susisiekti su PC „EUROPA“ atstovais šiais kontaktais: telefonu + 370 644 05 764, el. paštu info@pceuropa.lt.

 

X