Black Friday 2023 taisyklės

Black Friday 2023 taisyklės

Akcija vyksta 2023 11 23 – 2023 11 25 arba iki kol bus išdalinti visi prizai.

Akcijos „Black Friday“ – Pirk už 30 Eur ar daugiau ir gauk ,,Ali šokoladinės‘‘ desertą (toliau-Akcija) taisyklės:

1.Organizatorius

1.1.,,Truth‘‘ (ASTOS DIZAINAS,UAB) (juridinio asmens kodas: 123932858, reg. adresas: Maironio g. 11, LT-01124 Vilnius), veikianti prekybos centro (PC) EUROPA (juridinio asmens kodas: 300059140, reg. adresas: Konstitucijos pr. 7A-1, LT-09308 Vilnius) vardu pagal paslaugų teikimo sutartį (toliau – Organizatorius) organizuoja akciją ,,Black Friday – Pirk už 30 Eur ar daugiau ir gauk juodąjį ,,Ali šokoladinės‘‘ desertą“ (toliau – Akcija), kuri vykdoma pagal šias taisykles. Taisyklės yra viešai skelbiamos Organizatoriaus internetinėje svetainėje www.pceuropa.lt ir akcijos vietoje.

1.2.Organizatorius, įtaręs Akcijos taisyklių pažeidimą, turi teisę atidėti prizo atidavimą Akcijos dalyviui iki tyrimo pabaigos. Jeigu tyrimo metu paaiškėja, kad Akcijos taisyklės buvo pažeistos Organizatorius turi teisę pasilikti prizą sau.

1.3.Organizatorius akcijos organizavimui pasitelkia trečiąją šalį – LOVE MEDIA (LOVE MEDIA, UAB). LOVE MEDIA yra atsakinga už įsteigtų dovanų perdavimą Akcijos dalyviams, visu akcijos laikotarpiu bei renginių organizavimą ir priežiūrą.

1.4.Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles ir laikotarpį bei įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti interneto svetainėje www.pceuropa.lt. Esant Akcijos taisyklių neatitikimų, galioja www.pceuropa.lt puslapyje paskelbtos Akcijos taisyklės. 

2.Akcijos sąlygos ir laikotarpis

2.1.Akcijos sąlygos: 2023 11 23 – 2023 11 25 arba ir iki kol bus išdalinti visos dovanos (,,Ali šokoladinės‘‘ desertas) bent vienoje iš PC Europa įsikūrusių parduotuvių, restoranų ir/ar paslaugų tiekimo vietoje įsigiję prekių ir/ar paslaugų už ne mažiau nei 30 (trisdešimt) eurų, išskyrus MAXIMA, VYNOTEKA, ROYAL SMOKE parduotuvėse, pirkėjai gali gauti dovaną (,,Ali šokoladinės‘‘ desertą). Dovaną galima atsiimti tik kvito išdavimo dieną, akcijos laikotarpiu nuo 11 iki 20 valandos. Prizai išduodami pirmajame PC „Europa“ aukšte priešais amfiteatrą.

2.2.Dovanų kiekis ribotas. Kvitai nesumuojami. 

2.3.Akcijos kvitą galima panaudoti tą pačią dieną nuo kvito išdavimo dienos.

2.4.Į 30 (trisdešimt) eurų sumą nėra įskaičiuojamos sumos įsigyjant alkoholinius gėrimus, loterijos bilietus, gryninat pinigus iš bankomatų bei mokant mokesčius: baudų apmokėjimus, komunalinius mokesčius bei kitų paslaugų atsiskaitymus MAXIMA kasose.

2.5.Panaudoti kvitai pažymimi antspaudu ir grąžinami pirkėjui.

2.6.Vienas kvitas, kurio suma lygi ar didesnė nei 30 (trisdešimt) eurų, gautas iš parduotuvės, restorano ar paslaugų vietos, suteikia teisę gauti tik vieną prizą. t.y. didesnės sumos (nei 30 (trisdešimt) eurų) kvito suma nėra dalinama/perkeliama antram prizui gauti.

2.7.Informacija apie Akciją skelbiama www.pceuropa.lt, akcijos vietose ir kitose akcijos reklaminėse priemonėse.

3.Akcijos dalyviai

3.1.Akcijoje gali dalyvauti asmenys (pirkėjai), kurie laikosi visų toliau nurodytų Akcijos taisyklių. 

3.2.Akcijoje dalyvauja PC Europoje įsikūrusios parduotuvės, restoranai ir/ar paslaugų teikimo vietos, išskyrus MAXIMA, VYNOTEKA, ROYAL SMOKE parduotuves.

3.3.Jaunesniems nei 18 metų asmenims Akcijoje dalyvauti galima tik su tėvų, globėjų, rūpintojų sutikimu. Jei akcijoje dalyvauja jaunesnis nei 18 metų asmuo, laikoma, kad jo tėvai, globėjai, rūpintojai susipažino su šiomis taisyklėmis ir davė sutikimą dalyvauti Akcijoje.

3.4.Su Akcijos taisyklėmis susipažinęs, su jomis sutinkantis, jas vykdantis bei Akcijoje dalyvauti pageidaujantis pirkėjas, prikęs pagal Akcijos tvarką ir turintis tai įrodantį pirkimo kvitą, prizą turi atsiimti tą pačią kalendorinę dieną nuo kvito išdavimo dienos.

3.5.Akcijoje dalyvaujantys asmenys įsipareigoja susipažinti su Akcijos taisyklėmis ir sutinka jų laikytis.

3.6.Akcijoje negali dalyvauti PC Europa administracija ir visų prekybos centre esančių parduotuvių, restoranų ir paslaugų vietų darbuotojai. 

4.Dovanos

4.1.Dovanos aprašymas: 800 vienetų Juodų ,,Ali Šokoladinės‘‘ desertų, supakuotų į juodas dėžutes. Desertas – sodraus juodojo šokolado ir aviečių putėsio, pasiflorų ir karamelės įdaro derinys. Biskvitas – šokoladinis.

4.2.Deserto alergenai:

Sudėtyje yra pieno ir jo produktų (įskaitant laktozę), kiaušinių ir jų produktų, kvietinių miltų (glitimo turintys javai), sojų pupelių ir jų produktų, riešutų (migdolų).

Grynasis kiekis 115 g

Laikymo sąlygos laikyti 0–(+6)°C

Gamintojas UAB „Ali šokoladinė“

4.3.Dovaną galima atsiimti tą pačią kalendorinę diena nuo kvito išdavimo dienos įvykdžius akcijos sąlygas.

4.4.Dovaną galima pasiimti vieną kartą panaudojus vieną kvitą, kurio vertė lygi ar didesnė nei 30 (trisdešimt) eurų.

4.5.Dovanų skaičius ribotas. Akcija vyksta nuo 2023 m. lapkričio 23 d. iki tol, kol bus išdalintos visos dovanos (800 vnt.), tačiau ne vėliau kaip iki 2023 m. lapkričio 25 d.

4.6.Dovana nėra grąžinama, keičiama į pinigus ar kitus daiktus. 

5.Prizo atsiėmimas

5.1.Dovanos išduodamos specialioje akcijos vietoje, pirmajame PC EUROPA aukšte priešais amfiteatrą. Atsiimdamas dovaną pirkėjas privalo pateikti Akcijos taisykles atitinkantį pirkimo kvitą, kuris patikrinamas bei pažymimas specialiu antspaudu, nufotografuojamas/ar suvedamas į sistemą ir grąžinamas pirkėjui. 

5.2.Pirkėjui pateikus Akcijos taisykles atitinkantį pirkimo kvitą  yra laikoma, kad dovana tinkamai perduota pirkėjui, ir kad pirkėjas dėl dovanos perdavimo pretenzijų neturi. 

5.3.Taisyklėse nustatyta tvarka neatsiėmęs dovanos per tą pačią kalendorinę dieną kaip pirkimo kvitas, pirkėjas netenka teisės į dovaną.

6.Ginčų nagrinėjimo tvarka:

6.1.Visus skundus, susijusius su akcija, nagrinėja Organizatorius, pasitelkdamas PC Europa administraciją. Skundai Organizatoriui turi būti pateikti Akcijos laikotarpiu ar ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas pasibaigus Akcijai adresu info@pceuropa.lt.

6.2.Organizatorius skundą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos.

7.Atsakomybė

7.1.Organizatorius neatsako už nuostolius, susijusius su Akcijos panaikinimu ar Akcijos vykdymo termino pakeitimu.

7.2.Organizatorius taip pat neatsako ir neatlygina nuostolių, susijusių su prizo atsiėmimo tvarkos pakeitimu.

8.Mokesčiai ir kitos išlaidos

8.1.Visus už Akcijos dovanų mokėtinus mokesčius bei kitus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus privalomus mokėjimus sumoka Organizatorius.

8.2.Organizatorius neatlygina Akcijos laimėtojui jo patirtų su prizo atsiėmimu susijusių išlaidų.

9.Kitos sąlygos

9.1.Organizatorius turi teisę vienašališkai, be išankstinio perspėjimo, keisti dovanų įteikimo tvarką. Apie dovanų įteikimo tvarkos pakeitimą Organizatorius privalo viešai paskelbti tinklapyje www.pceuropa.lt. 

9.2.Dėl visų šiose Taisyklėse neaptartų klausimų Organizatorius turi teisę priimti vienašališką sprendimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

9.3.Visus šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo ir kitų taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

9.4.Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Akciją bet kuriuo metu, jeigu įvyktų esminis šių taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės. Apie Akcijos nutraukimą Organizatorius privalo paskelbti tinklalapyje interneto svetainėje www.pceuropa.lt.

9.5.Akcijos dalyvis, susipažindamas su šiomis taisyklėmis ir dalyvaudamas Akcijoje, patvirtina, jog supranta, kad ši Akcija nėra loterija Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo prasme.

9.6.Kilus klausimams, galima kreiptis šiuo el. pašto adresu: info@pceuropa.lt.

 

X